آمبولانس نوزادان

یکی دیگر از آمبولانس هایی که در گروه آمبولانس های ویژه جای دارد با عنوان آمبولانس نوزادان یا انکولانس اطلاق می گردد. برخی از نوزادان در بدو تولد به مشکلات تنفسی یا بیماریهای دیگر مبتلا هستند که میبایست برای مراقبت دقیق و تخصصی از آنان در بخش های ویژه که N.I.C.U نام دارد بستری گردند. بسیاری از بیمارستانها به بخش N.I.C.U مجهز نیستند و به همین دلیل باید نوزاد را بااستفاده از آمبولانس به بیمارستانهایی که مجهز به بخش N.I.C.U هستند منتقل نماییم.

   

تجهیزات آمبولانس نوزادان

در بخش N.I.C.U از تجهیزات تنفسی و مانیتورینگ استفاده می گردد تا با حمایت های لازم و زیر نظر داشتن وضعیت نوزاد نسبت به درمان بیماری اقدام گردد
تجهیزات موجود در بخش N.I.C.U نوزادان دقیقا همان تجهیزات موجود درI.C.U. بزرگسالان است با این تفاوت که اتصالات و پراپ ها متناسب با اندام نوزاد بوده و برخی از تجهیزات مانند ونتیلاتور نیز بر اساس حجم ریه نوزادان تنظیم گردیده است. پرستاران و پرسنل شاغل در N.I.C.U از افرادی انتخاب می شوند که دارای روحیه و انگیزه مضاعف باشند چرا که کار در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بسیار متفاوت از بخش های بزرگسالان است.آمبولانس های نوزادان که مجهز به کلیه تجهیزات N.I.C.U هستند وظیفه انتقال نوزادان بین بیمارستانها را بعهده دارند و این آمبولانسها علاوه بر تجهیزات مورد نیاز نوزادان از پرسنلی بهره می برند که تجربه کار با نوزادان را دارا باشند.

انکوباتور یکی دیگر از تجهیزات مورد نیاز برای انتقال نوزادان است که حضور آن در آمبولانس نوزادان بسیار ضروری میباشد.از ریسک هایی که در انتقال نوزادان با آن مواجه هستیم افت دمای بدن نوزاد یا اصطلاحا هیپوترمی است. برای ثابت نگاه داشتن دمای بدن نوزاد باید از انکوباتور استفاده نماییم.انکوباتور میتواند با ثابت نگاه داشتن دمای محیط به اندازه دلخواه به ما کمک نماید تا دمای بدن نوزاد را تا درجه مطلوب ثابت نگاه داریم.همچنین بدلیل اینکه فضای انکوباتور بسته و محدود است میتوانیم با تنظیم مقدار اکسیژن داخلی از افت سطح اکسیژن خون نوزاد نیز جلوگیری نماییم و این دو عامل بعنوان عوامل اصلی در انتقال نوزادان مطرح بوده و ریسک انتقال را تا حد ممکن کم مینماید.آمبولانس نوزادان بعنوان یکی از تخصصی ترین آمبولانس های دنیا محسوب می گردند که سالانه جان بسیاری از نوزادان را از خطر حتمی نجات می دهند.