مقالات

آمبولانس نوزادان

يكي ديگر از آمبولانس هايي كه در گروه آمبولانس هاي ويژه جاي دارد با عنوان آمبولانس نوزادان يا انكولانس اطلاق مي گردد. برخي از نوزادان در بدو تولد به مشكلات تنفسي يا بيماري هاي ديگر مبتلا هستند. كه مي بايست براي مراقبت دقيق و تخصصي، در بخش هاي ويژه كه N.I.C.U نام دارد بستري گردند. بسياري از بيمارستان ها به بخش N.I.C.U مجهز نيستند و به همين دليل بايد نوزاد را بااستفاده از آمبولانس به بيمارستان هايي كه مجهز به بخش N.I.C.U هستند منتقل نماييم.

تجهیزات آمبولانس نوزادان

در بخش N.I.C.U از تجهيزات تنفسي و مانيتورينگ استفاده مي گردد تا با حمايت هاي لازم و زير نظر داشتن وضعيت نوزاد نسبت به درمان بيماري اقدام گردد.
تجهيزات موجود در بخش N.I.C.U نوزادان دقيقا همان تجهيزات موجود درI.C.U. بزرگسالان است با اين تفاوت كه اتصالات و پراپ ها متناسب با اندام نوزاد بوده و برخي از تجهيزات مانند ونتيلاتور نيز بر اساس حجم ريه نوزادان تنظيم گرديده است. پرستاران و پرسنل شاغل در N.I.C.U از افرادي انتخاب مي شوند كه داراي روحيه و انگيزه مضاعف باشند چرا كه كار در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان بسيار متفاوت از بخش هاي بزرگسالان است. آمبولانس هاي نوزادان كه مجهز به كليه تجهيزات N.I.C.U هستند وظيفه انتقال نوزادان بين بيمارستان ها را به عهده دارند و اين آمبولانس ها علاوه بر تجهيزات مورد نياز نوزادان از پرسنلي بهره مي برند كه تجربه كار با نوزادان را دارا باشند.

انكوباتور يكي ديگر از تجهيزات مورد نياز براي انتقال کودکان است. از ريسك هايي كه در انتقال نوزادان با آن مواجه هستيم افت دماي بدن نوزاد يا اصطلاحا هيپوترمي است. براي ثابت نگاه داشتن دماي بدن نوزاد بايد از انكوباتور استفاده نماييم. انكوباتور مي تواند با ثابت نگاه داشتن دماي محيط به اندازه دلخواه به ما كمك نمايد تا دماي بدن نوزاد را تا درجه مطلوب ثابت نگاه داريم. همچنين به دليل اينكه فضاي انكوباتور بسته و محدود است مي توانيم با تنظيم مقدار اكسيژن داخلي از افت سطح اكسيژن خون نوزاد نيز جلوگيري نماييم و اين دو عامل به عنوان عوامل اصلي در انتقال نوزادان مطرح بوده و ريسك انتقال را تا حد ممكن كم مي نمايد. این آمبولانس به عنوان يكي از تخصصي ترين آمبولانس هاي دنيا محسوب مي گردند كه سالانه جان بسياري از نوزادان را از خطر حتمي نجات مي دهند.