معرفی مرکز پرستاری ناجی

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل ناجی

از سال ۱۳۷۸ با دریافت مجوزهای قانونی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز به کار نموده ایم و در سال های فعالیت خود افتخار داشته ایم خدمات شایان توجهی به بیماران و سالمندان ارائه نماییم.
این مرکز به تایید بسیاری از صاحب نظران و دست اندرکاران پزشکی مبتکر سبک جدیدی در خدمات پرستاری در منزل می باشد. کلیه پرسنل پرستار و بهیار این مرکز در بدو استخدام مورد تست های متعدد پزشکی، قدرت عمل، مدیریت بیماران، صلاحیت های کاری و غیره قرار می گیرند و چندین سند معتبر و ضامن از ایشان اخذ میگردد. مرکز پرستاری ناجی با آگاهی از آخرین روش های نگه داری از بیماران مصمم می باشد دوران سالمندی و دوران نقاهت در منزل به دورانی تبدیل گردد که کمترین عوارض و بیشترین رفاه را در برداشته باشد و بیماران و سالمندان و بستگان در کمال آسایش این دوران را طی نمایند برای آگاهی بیشتر از خدمات ما به بخش خدمات مراجعه فرمایید.

تلفن های مستقیم : 88469036 – 88466174