خدمات آمبولانس هوایی ناجی

خدمات آمبولانس هوایی ناجی

گروه پزشکان ناجی شامل: 

  1. مرکز اصلی آمبولانس ناجی
  2. مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل ناجی توسط مجرب ترین
  3. واحد انتقال هوایی ناجی
  4. دپارتمان تجهیز آمبولانس و خودروهای ویژه ناجی
  5. کانون جستجو و نجات ناجی
  6.  امکانات عالی برای نتقال بیماران در مکان های مختلف هو در داخل بایران و هم از خارج ایران
  7. خدمات بعد از انتقال بیمار به منظور پرستاری برای بیماران
  8.  حفظ ایمنی و امنت بیماران و همراهان
  9. انتقال سریع و اسان بیماران

Image result for ‫آمبولانس هوایی‬‎