آمبولانس مراقبت های ویژه

آمبولانس مراقبت های ویژه

برخی از این بیماران در شرایطی بسر میبرند که جابجایی آنان بدون استفاده از تجهیزات مراقبت های ویژه و کادر مورد نیاز پزشکی امری غیر ممکن است. لذا  آمبولانس مراقبت های ویژه برای این منظور در نظر گرفته شده اند.که پرسنل درمانی و پزشکی با استفاده از اینگونه آمبولانس ها قادر خواهند بود با تکیه بر کلیه امکانات مورد نیاز، یک بیمار در شرایط خاص یا مصدومی که دچار صدمات متعدد به ارگانها و اندام شده است را در نهایت اطمینان و ایمنی به هر نقطه از کشور منتقل نمایند. البته در مواردی که فاکتور زمان از اهمیت ویژه ای در جهت درمان بیماران برخوردار باشد .

می بایست انتقال ایشان به تهران از طریق آمبولانس هوایی (جت آمبولانس) یا (هلی کوپتر) صورت گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آمبولانس مراقبتهای ویژه برای انتقال بیماراز شهرستانها میتوانیدبه بخش ( آمبولانسهای ویژه بزرگ ) و( آمبولانسهای ویژه کوچک ) که کاملا توضیح داده شده است مراجعه فرمایید.