آمبولانس I.C.U کوچک

معرفی آمبولانس I.C.U کوچک

با بهره مندی از آمبولانس I.C.U کوچک می توانیم کلیه سرویس ها و تجهیزات مراقبت های ویژه را برای حمایت از بیماران یا مصدومین مورد استفاده قرار دهیم. تنها تفاوتی که بین آمبولانس I.C.U با کابین بزرگ و کوچک وجود دارد این است که برخی از لوازم و تجهیزات از انواع کوچک تر و کم حجم تر انتخاب گردیده و برخی از امکانات مانند تانک های اکسیژن نیز با حجم کمتر در این گونه آمبولانس ها نصب گردیده اند.

از نظر کیفیت تجهیزات یا سطح خدمات هیچ فرقی بین آمبولانس های I.C.U کوچک و بزرگ وجود ندارد ولی معمولا آمبولانس های کابین کوچک برای ماموریت های شهری در نظر گرفته می شوند تا با تکیه بر ابعاد آمبولانس بتوانیم خدمات خود را با سرعت بیشتری در اختیار بیماران یا مصدومین قرار دهیم. ماموریت این گونه آمبولانس ها به انتقال بیمار یا مصدوم از محل حادثه به بیمارستان ها یا مراکز درمانی ختم نمی شود چرا که در بسیاری از مواقع که مراکز درمانی از تجهیزات لازم برای تشخیص بیماری یا شدت صدمات برخوردار نیستند می بایست بیماران را با استفاده از این گونه آمبولانس ها به مراکز تشخیصی و عکس برداری مانند C.T.Scan و M.R.I منتقل نماییم.