آمبولانس اسکورت پزشکی

معرفی آمبولانس اسکورت پزشکی

مرکز آمبولانس ناجی با اعزام آمبولانس های اسکورت پزشکی آمادگی دارد در تورهای مسافرتی و توریستی یا در مسابقات جاده ای و کویری با اعزام تیم های پزشکی و پرسنل مجرب کلیه خدمات آمبولانس و اورژانس مورد نیاز را ارائه نماید.

واحدهای مختلفی که به همین منظور تشکیل شده اند از تجربیات مفید برخوردار هستند و می توانند وظایف خود را در سخت ترین شرایط به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

اسکورت میهمانان خارجی از زمان ورود به ایران تا لحظه خروج نیز از طریق خدمات همین گروه تخصصی مورد پوشش قرار خواهد گرفت .